Klubová nástěnka
Dnes je 28 listopad. 2021
Sněžení 0 °C
Od 1.5.21 stojí kurty 140/hod. Dop. a So a Ne 100/hod

1. října byly zahájeny zednické práce na úpravě mantinelů. Budou trvat asi týden.

hala1.jpg
hala2.jpg
2. V sobotu 9/10/21 se koná oddílový turnaj v deblu.
Přihlášky u správců.
Výbor oddílu.

 


Zpráva o činnosti klubu TJ Baník Ostrava

Tenisový oddíl

 1. Informace o prodeji střediska „Sadová“
 • vlastník střediska Sadová (Jednota) souhlasil s prodejem pozemku, na návrh tenisového oddílu. Prodej byl realizován v termínu srpen/2021. Finanční prostředky z prodeje budou dále investovány do střediska Budečská a Lhotka.
 1. Investiční plán
 • prioritou výboru tenisového oddílu je záměr rekonstrukce (výměna) povrchu kurtu v hale na Budečské a to do začátku zimní sezóny 2021. 
 1. Oddíl bude pořádat závěrečný tenisový turnaj pro členy klubu, jehož součástí bude přátelské posezení a diskuse účastníků turnaje se členy výboru.

V Ostravě dne 10.9.2021                       Libor Škerko  předseda klubu


Závěrečný turnaj oddílu Baník Ostrava 12/10/19

noviny1.jpg

noviny2.jpg


 

IMG_7924.JPG

30. dubna 2018 došlo k předání hotových kurtů. Sibera ml. 2. zleva.


 

14.11.2017 začala generálka  kurtů 1 až 5, kterou dělá  fa Sibera.

Nové kurty.jpg


Projekt "Nové osvětlení hala Budečská"

Realizace: Září  2017

noveA_web.jpg

 stareA_web.jpg

Projekt "Nové osvětlení v hale Budečská" byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ostrava!!!_barv_1.jpg


                             


Oddílový turnaj 14. října 2017.

Hodnocení: Turnaj proběhl sice ze skromnou účastí, ale o to kvalitnějších hráčů a splnil vše co slibovala pozvánka. Vydařilo se i počasí.
Zvítězila dvojice: Jakub Nohavica a Adam Pavlas. Gratulujeme.
Ať žije Turnaj TO BO 2018.
 
 
Přehled vítězů oddílových turnajů

2007                Jiří Srbek, Dušan Pohl
2008                Dušan Pohl;  Jindřich Třuslo 
2009                Břetislav Ostárek, Dušan Pohl
2010                Adam Pavlas, Jiří Skrbek
2011                Pavel Dočekal, Dominik Dymanus
2012                Jan Svoboda, Pavel Eliáš
2013                Teo Glumbík, Jan Svoboda
2014                Příchozí: Mirek a Honza
2015                Jan Svoboda, Denis Matějíček
2016                Monika Zemánková, Libor Škerko
2017                Jakub Nohavica; Adam Pavlas
2018                L.Škerko; J.Nohavica
2019                D. Janischová; O. Hynek
2020                nehráno
2021                L.Škerko; J. Dopplerová

 

 


Výstava: Okem Nikonu. Krajiny očima členů "Nikon klubu".

Od 1/7/16 až  do 1/10/19.


 


HRACÍ ŘÁD TO Baníku Ostrava.

1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické povinnosti, hosté po ohlášení správci a zaplacení poplatku. Poplatek činí 150,- Kč za dvorec za hodinu hry bez ohledu na počet hostů na dvorci (2-4).

3. Rozdělení dvorců pro závodní hru, rekreační hru a mládež určuje připojený rozpis. Je možné hrát i na jiném dvorci než je určeno, ale s povinností dvorec okamžitě uvolnit, když přijdou na dvorec hráči určení rozpisem.

4. Soboty a neděle jsou vyhrazeny pro mistrovské zápasy a turnaje. Po jejich skončení se dvorce uvolňují pro hru bez omezení kategorií. Při pořádání turnaje dvorce přiděluje ředitel turnaje.

5. Za hru a úklid dvorce, na kterém hrají děti do 15ti let, zodpovídá dospělá osoba, která je na kurt poslala.

6. Hráči jsou povinni před hrou a po hře dvorec urovnat a pověsit síťovačku. Hráči jsou dále povinni uposlechnout pokynů správce ve smyslu úpravy dvorců.

7. Na dvorec je možné nastupovat jen ve sportovním oblečení a hlavně ve sportovní obuvi, která neničí povrch dvorce.

8. Chování na dvorci musí být korektní, hráči se musí vyvarovat hlasitých projevů, aby nerušili hráče na ostatních dvorcích, a naprosto nepřípustné jsou neslušné výrazy.

9. Z doby pro hru je posledních 5 minut vyhrazeno na úpravu dvorce. Po této době jsou hrající hráči povinni dvorec uvolnit.

10. Všichni členové oddílu i hosté jsou povinni dbát na dodržování pořádku v celém areálu a případné závady jsou povinni ohlásit správci nebo členům výboru TO. Všechny osoby v areálu jsou povinny se řídit pokyny správce a členů výboru TO.

11. Nedodržování hracího řádu může mít za následek vyloučení ze hry

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Převlékání a odkládání oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti provozovatel neodpovídá.

 2. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu.

 3. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou zodpovědnost.

 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v šatnách či dalších prostorách areálu, včetně věcí odložených ve skřínkách.

 5. K odkládání kol se smí používat pouze stojany. Kolo a příslušenství si musí zajistit každý sám.

 6. Psy nebo jiná zvířata lze mít v areálu pouze na vodítku.

 


Podvečerní pohoda na kurtech :-).

podvecer.jpg