Klubová nástěnka
Dnes je 31 říjen. 2020
Místy oblačno 10 °C
Od 1. června stojí kurty 140/hod. Dop. a So a Ne stejné

Omezení sportovní činnosti od 9/10/20 viz "Naše kurty" !

Omezení sportovní činnosti 

TJ BANÍK OSTRAVA

Od půlnoci 9.října 2020 se na základě usnesení Vlády ČR zakazuje provoz
a používání vnitřních sportovišť a vnitřních prostor areálu.
Od pátku 9.října 2020 je tak zrušen veškerý provoz v halách,
uzavřeny jsou šatny.

Venkovní kurty budou otevřeny dokud to počasí dovolí.

info:Petr Svoboda 
mob.728 479 924


Závěrečný turnaj oddílu Baník Ostrava 12/10/19

noviny1.jpg

noviny2.jpg

 

 

 

 


 

1

 

 

 

IMG_7924.JPG

30. dubna 2018 došlo k předání hotových kurtů. Sibera ml. 2. zleva.


 

14.11.2017 začala generálka  kurtů 1 až 5, kterou dělá  fa Sibera.

Nové kurty.jpg


Projekt "Nové osvětlení hala Budečská"

Realizace: Září  2017

noveA_web.jpg

 stareA_web.jpg

Projekt "Nové osvětlení v hale Budečská" byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ostrava!!!_barv_1.jpg


                             


Oddílový turnaj 14. října 2017.

Hodnocení: Turnaj proběhl sice ze skromnou účastí, ale o to kvalitnějších hráčů a splnil vše co slibovala pozvánka. Vydařilo se i počasí.
Zvítězila dvojice: Jakub Nohavica a Adam Pavlas. Gratulujeme.
Ať žije Turnaj TO BO 2018.
 
 
Přehled vítězů oddílových turnajů

2007                Jiří Srbek, Dušan Pohl
2008                Dušan Pohl;  Jindřich Třuslo 
2009                Břetislav Ostárek, Dušan Pohl
2010                Adam Pavlas, Jiří Skrbek
2011                Pavel Dočekal, Dominik Dymanus
2012                Jan Svoboda, Pavel Eliáš
2013                Teo Glumbík, Jan Svoboda
2014                Příchozí: Mirek a Honza
2015                Jan Svoboda, Denis Matějíček
2016                Monika Zemánková, Libor Škerko
2017                Jakub Nohavica; Adam Pavlas

 


Výstava: Okem Nikonu. Krajiny očima členů "Nikon klubu".

Od 1/7/16 až  do 1/10/19.


Ceník služeb TO Baniku Ostrava

Tenis: léto 2017
Komerce:
                   7  – 22                                   100 Kč
                   Pronájem kurtu                     3000 Kč  1hodina/sezóna
 
Členské:   dospělý                      250 Kč
                  mládež                      150 Kč
                  senior  nad 70          100 Kč
Hrací         dospělý                     3000 Kč
                  mládež                      2000 Kč
                  dopoledne                 2000 Kč
                  senioři-dopol.            2000 Kč
 
Brigáda                                       dobrovolná
 
        
TJ Baník Ostrava –  výbor                                                  1/3/18

HRACÍ ŘÁD TO Baníku Ostrava.

1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické povinnosti, hosté po ohlášení správci a zaplacení poplatku. Poplatek činí 150,- Kč za dvorec za hodinu hry bez ohledu na počet hostů na dvorci (2-4).

3. Rozdělení dvorců pro závodní hru, rekreační hru a mládež určuje připojený rozpis. Je možné hrát i na jiném dvorci než je určeno, ale s povinností dvorec okamžitě uvolnit, když přijdou na dvorec hráči určení rozpisem.

4. Soboty a neděle jsou vyhrazeny pro mistrovské zápasy a turnaje. Po jejich skončení se dvorce uvolňují pro hru bez omezení kategorií. Při pořádání turnaje dvorce přiděluje ředitel turnaje.

5. Za hru a úklid dvorce, na kterém hrají děti do 15ti let, zodpovídá dospělá osoba, která je na kurt poslala.

6. Hráči jsou povinni před hrou a po hře dvorec urovnat a pověsit síťovačku. Hráči jsou dále povinni uposlechnout pokynů správce ve smyslu úpravy dvorců.

7. Na dvorec je možné nastupovat jen ve sportovním oblečení a hlavně ve sportovní obuvi, která neničí povrch dvorce.

8. Chování na dvorci musí být korektní, hráči se musí vyvarovat hlasitých projevů, aby nerušili hráče na ostatních dvorcích, a naprosto nepřípustné jsou neslušné výrazy.

9. Z doby pro hru je posledních 5 minut vyhrazeno na úpravu dvorce. Po této době jsou hrající hráči povinni dvorec uvolnit.

10. Všichni členové oddílu i hosté jsou povinni dbát na dodržování pořádku v celém areálu a případné závady jsou povinni ohlásit správci nebo členům výboru TO. Všechny osoby v areálu jsou povinny se řídit pokyny správce a členů výboru TO.

11. Nedodržování hracího řádu může mít za následek vyloučení ze hry

Práva a povinnosti návštěvníků

  1. Převlékání a odkládání oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti provozovatel neodpovídá.

  2. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu.

  3. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou zodpovědnost.

  4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v šatnách či dalších prostorách areálu, včetně věcí odložených ve skřínkách.

  5. K odkládání kol se smí používat pouze stojany. Kolo a příslušenství si musí zajistit každý sám.

  6. Psy nebo jiná zvířata lze mít v areálu pouze na vodítku.

 


Podvečerní pohoda na kurtech :-).

podvecer.jpg