Klubová nástěnka
Dnes je 29 listopad. 2023
Místy oblačno -3 °C
kurty léto: dop. 150,-Kč; odp. 200,-Kč; so-ne 150,-Kč

          

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU ODDÍLU
za rok 2021

TJ Baník Ostrava Tenis
dne 6. 10. 2022 v 17 hod.
Hospůdka Baník tenisové dvorce

Program

- zahájení a schválení programu
- volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise,
  zapisovatele jednání a kontroly zápisu
- volba počtu členů výboru
- volba členů výboru oddílu
- zpráva mandátové komise
- zpráva o činnosti, hospodaření oddílu
- rozprava
- návrh usnesení
- závěr

                                Předseda oddílu Libor Škerko


 

 

 

turnaj nad 65 1.jpg

17/6/22 turnaj nad 65 vítězové

 

6. 12. 2021 byl zahájen provoz na na zrekonstruovaném povrchu od firmy "MIBO sport".

nová hala 3.jpg

 

 

 

 

1. října byly zahájeny zednické práce na úpravě mantinelů. Budou trvat asi týden.

hala1.jpg
hala2.jpg
2. V sobotu 9/10/21 se koná oddílový turnaj v deblu.
Přihlášky u správců.
Výbor oddílu.

 


Zpráva o činnosti klubu TJ Baník Ostrava

Tenisový oddíl

 1. Informace o prodeji střediska „Sadová“
 • vlastník střediska Sadová (Jednota) souhlasil s prodejem pozemku, na návrh tenisového oddílu. Prodej byl realizován v termínu srpen/2021. Finanční prostředky z prodeje budou dále investovány do střediska Budečská a Lhotka.
 1. Investiční plán
 • prioritou výboru tenisového oddílu je záměr rekonstrukce (výměna) povrchu kurtu v hale na Budečské a to do začátku zimní sezóny 2021. 
 1. Oddíl bude pořádat závěrečný tenisový turnaj pro členy klubu, jehož součástí bude přátelské posezení a diskuse účastníků turnaje se členy výboru.

V Ostravě dne 10.9.2021                       Libor Škerko  předseda klubu


Závěrečný turnaj oddílu Baník Ostrava 12/10/19

noviny1.jpg

noviny2.jpg


 

IMG_7924.JPG

30. dubna 2018 došlo k předání hotových kurtů. Sibera ml. 2. zleva.


 

14.11.2017 začala generálka  kurtů 1 až 5, kterou dělá  fa Sibera.

Nové kurty.jpg


Projekt "Nové osvětlení hala Budečská"

Realizace: Září  2017

noveA_web.jpg

 stareA_web.jpg

Projekt "Nové osvětlení v hale Budečská" byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ostrava!!!_barv_1.jpg


                             


Oddílový turnaj 14. října 2017.

Hodnocení: Turnaj proběhl sice ze skromnou účastí, ale o to kvalitnějších hráčů a splnil vše co slibovala pozvánka. Vydařilo se i počasí.
Zvítězila dvojice: Jakub Nohavica a Adam Pavlas. Gratulujeme.
Ať žije Turnaj TO BO 2018.
 
 
Přehled vítězů oddílových turnajů

2007                Jiří Srbek, Dušan Pohl
2008                Dušan Pohl;  Jindřich Třuslo 
2009                Břetislav Ostárek, Dušan Pohl
2010                Adam Pavlas, Jiří Skrbek
2011                Pavel Dočekal, Dominik Dymanus
2012                Jan Svoboda, Pavel Eliáš
2013                Teo Glumbík, Jan Svoboda
2014                Příchozí: Mirek a Honza
2015                Jan Svoboda, Denis Matějíček
2016                Monika Zemánková, Libor Škerko
2017                Jakub Nohavica; Adam Pavlas
2018                L.Škerko; J.Nohavica
2019                D. Janischová; O. Hynek
2020                nehráno
2021                L.Škerko; J. Dopplerová

 

 


Výstava: Okem Nikonu. Krajiny očima členů "Nikon klubu".

Od 1/7/16 až  do 1/10/19.


 


HRACÍ ŘÁD TO Baníku Ostrava.

1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické povinnosti, hosté po ohlášení správci a zaplacení poplatku. Poplatek činí 150,- Kč za dvorec za hodinu hry bez ohledu na počet hostů na dvorci (2-4).

3. Rozdělení dvorců pro závodní hru, rekreační hru a mládež určuje připojený rozpis. Je možné hrát i na jiném dvorci než je určeno, ale s povinností dvorec okamžitě uvolnit, když přijdou na dvorec hráči určení rozpisem.

4. Soboty a neděle jsou vyhrazeny pro mistrovské zápasy a turnaje. Po jejich skončení se dvorce uvolňují pro hru bez omezení kategorií. Při pořádání turnaje dvorce přiděluje ředitel turnaje.

5. Za hru a úklid dvorce, na kterém hrají děti do 15ti let, zodpovídá dospělá osoba, která je na kurt poslala.

6. Hráči jsou povinni před hrou a po hře dvorec urovnat a pověsit síťovačku. Hráči jsou dále povinni uposlechnout pokynů správce ve smyslu úpravy dvorců.

7. Na dvorec je možné nastupovat jen ve sportovním oblečení a hlavně ve sportovní obuvi, která neničí povrch dvorce.

8. Chování na dvorci musí být korektní, hráči se musí vyvarovat hlasitých projevů, aby nerušili hráče na ostatních dvorcích, a naprosto nepřípustné jsou neslušné výrazy.

9. Z doby pro hru je posledních 5 minut vyhrazeno na úpravu dvorce. Po této době jsou hrající hráči povinni dvorec uvolnit.

10. Všichni členové oddílu i hosté jsou povinni dbát na dodržování pořádku v celém areálu a případné závady jsou povinni ohlásit správci nebo členům výboru TO. Všechny osoby v areálu jsou povinny se řídit pokyny správce a členů výboru TO.

11. Nedodržování hracího řádu může mít za následek vyloučení ze hry

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Převlékání a odkládání oděvů je povoleno pouze v šatnách. Za odložené cennosti provozovatel neodpovídá.

 2. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu.

 3. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou zodpovědnost.

 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v šatnách či dalších prostorách areálu, včetně věcí odložených ve skřínkách.

 5. K odkládání kol se smí používat pouze stojany. Kolo a příslušenství si musí zajistit každý sám.

 6. Psy nebo jiná zvířata lze mít v areálu pouze na vodítku.

 


Podvečerní pohoda na kurtech :-).

podvecer.jpg